• Slider1
  • Slider2
  • Slider3

BD Osuského ulica, Bratislava

Bytový dom Osuského ulica, Bratislava

 

Realizované činnosti:

Dodanie a montáž zámočníckych konštrukcií pre bytový dom.

- bezpečnostné madlá LOGIÍ

- výmena ležatých rozvodov