• Slider1
  • Slider2
  • Slider3

ZTI Topoľčany - P.O.Hviezdoslava 2266

ZTI Topoľčany - P.O.Hviezdoslava 2266

 

Realizované činnosti:

Dodanie a montáž rozvodov zdravotechniky ZTI pri obnove bytového domu.

- výmena stúpacích rozvodov ZTI

- výmena ležatých rozvodov ZTI

- vyregulovanie vykurovacej sústavy

- likvidácia nebezpečného odpadu - AZBEST