• Slider1
  • Slider2
  • Slider3

BD Hospodárska - Trnava

BD Hospodárska - Trnava

 

Realizované činnosti:

- rozvody ZTI

- výmena rozvodov kanalizácie, vody, plynu

- revízne a tlakové práce

- likvidácia nebezpečného odpadu