• Slider1
  • Slider2
  • Slider3

BD Komenského sady 54 - Nová Dubnica

BD Komenského sady 54 - Nová Dubnica

 

Realizované činnosti:

- rozvody ZTI

- výmena rozvodov kanalizácie, vody, plynu

- revízne a tlakové práce

- likvidácia nebezpečného odpadu